Prohlášení o ochraně osobních údajů

Není-li uvedeno jinak, poskytnutí Vašich osobních údajů není požadováno zákonem ani smluvně, ani není nutné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni poskytovat data. Neposkytnutí prostředků nemá žádné důsledky. Platí to pouze tehdy, pokud v dalších operacích zpracování nejsou provedena žádná další zadání. „Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

 

Server-Logfiles

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste zadali údaje o Vaší osobě. Pokaždé, když vstupujete na naše webové stránky, jsou údaje o využití přenášeny prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče a uloženy v datech protokolu (Server-Logfiles). Tato uložená data zahrnují např. název zobrazené stránky, datum a čas zobrazení, objem přenesených dat a poskytovatele. Tyto údaje jsou používány výhradně pro zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a pro zlepšení naší nabídky. Přiřazení těchto údajů konkrétní osobě není možné.

 

Sběr a zpracování pomocí kontaktního formuláře

Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme Vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste poskytli. Zpracování dat slouží k přijetí kontaktu. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním přenášených dat. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. a) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů
2016/679 z 27.4.2016 (dále jen GDPR).
Souhlas můžete kdykoli zrušit tím, že jej odvoláte zasláním sdělení k našim rukám, aniž by došlo k ovlivnění práva na zpracování údajů až do přijetí odvolání. Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze k vyřízení Vaší žádosti. Vaše údaje budou poté smazány, pokud nebudete souhlasit s dalším zpracováním a používáním.

 

Využití e-mailové adres pro zasílání direktmailingů

Používáme Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme získali v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb, pro zasílání reklamy na vlastní zboží nebo služby, které jsou podobné těm, které jste od nás již získali, pokud jste toto výslovně neodmítli. Pro uzavření smlouvy je nutné poskytnutí e-mailové adresy. Neuvedení e-mailové adresy znamená, že nelze uzavřít žádnou smlouvu. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. f) GDPR o oprávněném zájmu na oslovování přímou reklamou. Použití své e-mailové adresy můžete kdykoli zrušit tím, že nás o to požádáte. Kontaktní údaje pro zrušení využívání Vaší e-mailové adresy naleznete v popisu. V nabídkovém e-mailu můžete ke zrušení použít také speciální odkaz. Nevznikají zde žádné jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.

 

Cookies

Naše internetové stránky využívají na několika místech takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč. Když uživatel navštíví web, soubor cookie může být uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jednoznačně identifikovat prohlížeč při opětovném otevření webu. Cookies nám slouží k tomu, aby naše nabídka byla pro Vás přehlednější, efektivnější a bezpečnější. Cookies dále umožňují našim systémům rozpoznat Váš prohlížeč a nabídnout Vám služby. Některé služby na našich stránkách Vám bez použití Cookies nemohou být nabídnuty. Pro tyto služby je nezbytné, aby byl Váš prohlížeč rozpoznán i při změně prohlížené stránky.

Na naší webové stránce používáme soubory cookie navíc k tomu, abychom mohli provádět analýzu chování návštěvníků našich stránek.

Dále používáme soubory cookie za účelem následného oslovení návštěvníků našich stránek na jiných webových stránkách s cílenou reklamou korespondující s tím, o co se zajímají.

Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. f) GDPR o oprávněném zájmu na oslovování přímou reklamou k výše uvedenému účelu.

Údaje shromážděné tímto způsobem budou technickými prostředky pseudonymizovány. Přiřazení dat k Vaší osobě proto již není možné. Údaje nebudou uloženy společně s dalšími osobními údaji. Na základě svých vlastních důvodů máte právo kdykoli zpracování osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR odmítnout. Cookies jsou uloženy ve Vašem počítači. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Vybráním vhodných technických nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči můžete zabránit ukládání souborů cookie a přenosu dat v nich obsažených. Už uložené soubory cookie lze kdykoli smazat. Poukazujeme však na to, že nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Následující odkazy vám řeknou, jak spravovat (a zakazovat) soubory cookie v hlavních prohlížečích:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Use of Google Analytics

Our website uses the web analysis service Google Analytics by Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). The processing of data serves to analyse this website and its visitors. Google will use this information on behalf of the operator of this website to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity and to provide other services to the website operator relating to website and internet use. The IP address communicated by your browser as part of Google Analytics is not associated with any other data held by Google. Google Analytics uses cookies, which make it possible to analyse your use of the website. The information generated by the cookie regarding your use of this website is usually transferred to a Google server in the USA and stored there. IP anonymisation is activated on this website. Google uses this to shorten your IP address beforehand within Member States of the European Union or in other signatories to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be transferred to a Google server in the USA and shortened there. Your data may be transmitted to the USA. Transmission of data to the USA is covered by an adequacy decision by the European Commission. Processing is carried out on the basis of art. 6 (1) lit. f GDPR due to our justified interest in needs-based and targeted design of the website. You have the right to veto this processing of your personal data according to art. 6 (1) lit. f GDPR by contacting us, for reasons relating to your personal situation. You can prevent the storage of cookies by choosing corresponding technical settings in your internet browser; we would, however, like to point out that this may prevent you from making full use of all the functions of this website. You can also prevent collection of the data (including your IP address) generated by the cookies and related to your use of the website by Google as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available at the following link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. You can set an opt-out cookie to prevent collection by Google Analytics across devices. Opt-out cookies prevent the future collection of your data when you visit this website. You need to opt-out on all systems and devices in use for this to work comprehensively. If you click here, the opt-out cookie is set: Disable Google Analytics .
You can find more detailed information on the terms and conditions of use and data protection at https://www.google.com/analytics/terms/de.html and at https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

Využití You Tube

Na našich stránkách využíváme funkci vkládání videí YouTube společnosti You Tube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, „YouTube“).

YouTube je přidruženou společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google“).

Funkce zobrazuje videa uložená na YouTube v rámci iframe na našem webu. Je přitom aktivována volba „Rozšířená ochrana soukromí“. Na základě toho společnost YouTube neukládá informace o návštěvnících webu. Informace budou přenášeny a uloženy na YouTube pouze při spuštění videa.

Další informace o shromažďování a používání údajů společností YouTube a Google, o Vašich právech a způsobech ochrany Vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube https://www.youtube.com/t/privacy.

 

Využití GoogleMaps

Na našich webových stránkách využíváme funkci vkládání map Google Maps společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google“). Tato funkce umožňuje zobrazení geografických informací a interaktivních map. Google taktéž shromažďuje, zpracovává a používá data návštěvníků stránek, na kterých jsou integrovány mapy GoogleMaps. Více informací o sběru a využívání údajů ze strany společnosti Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google: https://www.google.com/privacypolicy.html privacypolicy.html. Zde můžete také změnit nastavení v centru ochrany osobních údajů, abyste mohli spravovat a chránit data zpracovávaná společností Google. Pokud bude nutné, Vaše data budou také předána do USA. Pro přenos dat do USA platí Rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti Na základě svých vlastních důvodů máte právo kdykoli zpracování osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR odmítnout. Chcete-li to provést, je nutné v prohlížeči vypnout aplikaci JavaScript. Poukazujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky, například interaktivní zobrazení mapy.

 

Doba uchovávání dat

Po kompletním naplnění smlouvy jsou údaje zprvu uloženy po dobu trvání záruční lhůty, poté se přihlédne k zákonným, zejména daňovým a obchodním lhůtám uchovávání údajů a teprve po uplynutí této lhůty jsou údaje vymazány. To vše se děje, pokud jste již předem neodmítli další zpracování Vašich dat.

 

Práva zúčastněných osob

Pokud jsou splněny právní předpoklady, máte nárok na následující práva podle článků 15 až 20 GDPR: Právo na informace, opravu, zrušení, omezení zpracování, přenositelnost dat.
Kromě toho podle čl. 21 odst. 1 GDPR máte nárok odmítnout zpracování Vašich údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a odmítnout zpracování za účelem využití pro přímou reklamu.

 

Kdykoli nás můžete kontaktovat. Kontaktní údaje naleznete v našem Impressum

 

Právo podat opravný prostředek k orgánu dohledu

Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost orgánu dozoru, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů není legální.

 

Poslední aktualizace: 25.04.2018