Individuální výroba

Speciálně vyrobené upevňovací prvky pro Vaše cenovky – přesně na míru, s individuálním potiskem a sloganem!

Splníme speciální požadavky

Provedeme Vás od nápadu a plánů až k realizaci. Vedle našeho standardního sortimentu vyrábíme držáky a stojánky na Vaše elektronické cenovky podle Vašich požadavků.

Nápad

Vaším požadavkem začíná hledání řešení. V první fázi, kreativním procesu, se obracíme na naše spolupracovníky s bohatým know-how, abychom pro Vás našli nejvhodnější a nejekonomičtější řešení.

Vizualizace

Poté vznikají první skicy, na kterých zhmotňujeme nápady. Tyto obrázky slouží jako podklad pro technické rozpracování. Za pomoci virtuálních modelů výrobku jsou stanoveny veškeré nezbytné pracovní kroky.

Prototyp

Dalším krokem je výroba prototypu. Výrobek je vytisknut na 3D tiskárně. V tomto stádiu je možné doladit finální vzhled. Tyto prototypy jsou využívány ke kontrole výrobků, aby mohly být zapracovány případné změny v krátkém časovém horizontu.

Sériová výroba

Po odsouhlasení jsou vyrobeny potřebné nástroje a výrobek je vyroben v celé sérii.