Impressum

Законно признаване на провайдера

VKF Renzel GmbH
Дружеството е представлявано от Хайнц Ренцел, Ансгар Хюгинг, Йоахим Остендорф
Im Geer 15
46419 Иселбург

Германия

Телефон: 02874 / 910-0
Факс: 02874 / 910-101

E-Mail: verkauf@vkf-renzel.de
Web: www.vkf-renzel.de

Данъчен номер: DE297988121
Вписано в Търговския регистър на Окръжен съд Кьосфелд
Номер в Търговския регистър Част Б 15363

Правни указания относно уеб-страницата

Всички текстове, снимки и друга, публикувана тук информация, са обект на авторското право на доставчика, ако не съществуват авторски права на трети лица. Във всички случаи размножаването, разпространението или публичното възпроизвеждане се разрешава само в случай на неотменимо и неподлежащо на прехвърляне съгласие на доставчика.

За внасянето на препратки, насочващи към настоящата уеб-страница, се изисква съгласието на доставчика. Такова съгласие трябва да бъде поискано повторно при всяка основна промяна на съдържанието на уеб-страницата, от която следва една препратка и може да бъде отменено неформално по всяко време. Във всички случаи се изключват препратки към страници с незаконно, неприлично, заблуждаващо или клеветническо съдържание.

Съдържанието на уеб-страницата е изготвено с максимално внимание. Въпреки това не даваме гаранция за актуалност и пълнота.

Доставчикът не носи отговорност за уеб-съдържания, свързани с препратка(линк), тъй като в случая става дума за съдържания, които не са негова собственост. Външните линкове са проверени за незаконно съдържание и към момента на препратката не бяха установени такива. Относно чужди съдържания не съществува задължение за наблюдение и проверка.

Уреждането на спорове Online става съгласно чл. 14 ал. 1 ODR-VO: Европейската комисия предоставя платформа за уреждане на спорове Online (OS), която ще намерите на http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Концепция и реализация

renzel.agentur |)Werbung   (реклама)
Im Geer 15
46419 Isselburg
info@renzel-agentur.de
www.renzel-agentur.de